ČIME SE BAVIMO

01.ČLANOVI

 • Pomažu u razvitku društva i lokalne zajednice
 • Preventivno djeluju u lokalnoj zajednici
 • Sudjeluju u preventivnim aktivnostima iz ZOP-a i vatrogastva

02.VATROGASCI

 • Izlaze na intervencije po pozivu iz centra veze i od građana
 • Osposobljavaju se sukladno programu i planu vatrogasne zajednice grada Zagreba
 • Izvode vježbe u suradnji sa lokalnim tvrtkama/institucijama

03.ZAŠTITA OD POŽARA

 • Unapređenje i razvitak ZOP-a na lokalnoj razini
 • Provođenje vježbi
 • Provođenje "mjeseca zaštite od požara"
 • Obavljanje i drugih poslova iz ZOP-a i vatrogastva od interesa DVD-a

04.ORGANIZACIJA

 • Natjecanja koja su u svezi s obavljanjem vatrogasne djelatnosti
 • Stručnih predavanja iz oblasti vatrogastva i sl.
 • Kulturnih i športskih priredbi
 • Aktivnosti iz zaštite od požara i vatrogastva

Posljednje vijesti

Održano čuvanje Isusovog groba te osiguranje spaljivanja uskršnjeg krijesa. .

 

 

 

Dan planeta Zemlje - 22.04. - obišli smo naselje Resnik, prikupili 2 m3 smeća. Na aplikaciji moj Zagreb pozicionirali smo veće količine glomaznog otpada te se nadamo da će gradske službe odraditi svoj posao. Hvala svim članovima koji su sudjelovali! Hvala pokrovitelju Vulkanizer IVAN Ščrbić što je popratio naš program.

Uz prisustvo članova na svetoj misi u crkvi Sv. Marka te crkvi Uznesenja blažene djevice Marije u Resniku, obilježili smo dan vatrogasaca - SV. Florijan !

 

IMAJTE NA UMU
PREVENTIVA PRIJE SVEGA

Svatko od nas može i mora pažljivim i odgovornim ponašanjem spriječiti da do požara uopće i dođe, a ako i nastane, uz odgovarajuće mjere opreza može pogasiti početni požar pomoću raspoloživih priručnih sredstava. "Većina požara u prvoj minuti gasi se čašom vode. U drugoj minuti je potrebna posuda vode i pomoć druge osobe, a već u trećoj minuti potrebna je organizirana i uvježbana vatrogasna postrojba". Uključite jednu osobu Vašeg domaćinstva u vatrogasno društvo kako bi protupožarna preventiva postala sastavni dio Vašeg domaćinstva.

Redovno održavajte sve vrste peći u ispravnom stanju i propisno ih priključite na dimovodne kanale koji moraju biti nepropusni za plinove i iskre. Redovito čišćenje dimnjaka smanjuje opasnost za nastajanje požara i eksplozije. Lakše ćete spriječiti nastanak i širenje požara ako znate da se toplina prenosi konvekcijom (strujanjem, vrućim i užarenim plinovima), radijacijom (zračenjem, moguće i kroz zrakoprazan prostor) i kondukcijom (provođenjem, unutar ili međusobnim dodirom tvari).

Ukoliko osjećate miris plina po dolasku u stan ne palite svjetlo već zatvorite dovod plina i provjetrite prostoriju otvaranjem vrata i prozora. Plinske boce se moraju uvijek prije uporabe provjeriti i apsolutno nepropusno priključiti. Instaliranje plinskih postrojenja dozvoljeno je samo od strane stručnih osoba u skladu s tehničkim propisima.